Priser / betaling

BETALINGSAUTOMAT
Vi har installert betalingsautomat som er plassert i ekspedisjonen ved venterommet. Denne tar kun kortbetaling, slik at vi oppfordrer til betaling med kort. Kontantbetaling i kasse er fortsatt mulig. Automaten betjenes av eksternt selskap, Odin kapital, og de vil sende ut faktura med girogebyr på slutten av dagen dersom man ikke har gjort opp for seg. Ved spørsmål om faktura, kan de kontaktes på tlf 73 10 16 10 eller kundeservice@odinkapital.no.

EGENANDELER
Egenandelsprisene følger takster som fastsettes sentralt av HELFO. Det er ingen egenandel for barn opp til 16 år. Når egenandel hos fastlege, sykehus og blåresept innenfor et kalenderår når en maxsum, vil man få frikort som innebærer at staten betaler dine egenandeler videre det året. Frikort nåes pr tid ved sum på 2460,- Kr. Svangerskap, allmennfarlige smittsomme sykdommer, godkjente yrkesskader har heller ingen egenandel. Les mer på HelseNorge.

Følgende inngår i frikortgrunnlaget:
– Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
– Prøvetaking

Følgende inngår ikke i frikortgrunnlaget og må betales av alle (inkludert barn):
– Utstyr/materiell
– Utskrift av journal
– Ekspedisjonsgebyr for henvisninger/røntgenbestillinger/ forsendelser
– Attester: Se egen prisliste

 Konsultasjon hos allmennlege/legevakt  160 kroner
 Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin  212 kroner
 eKonsultasjon/ videokonsultasjon/ telefonklnsultasjon med legen  160/ 212 + eksp.geb.
 Sykebesøk fra allmennlege/legevakt  223 kroner
 Sykebesøk av allmennlege/legevakt som er spesialist i allmennmedisin  261 kroner
 Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud  58 kroner
 Laboratorieprøver  59 kroner

takstplakat 21-22