Vaksiner

INFLUENSAVAKSINE
Legekontoret arrangerer vaksinasjon mot sesonginfluensa en dag hver høst. Vaksine kan denne dagen og senere så lenge lageret rekker kjøpes på legekontoret. Pr januar 2016 er vårt lager tomt, så de som ønsker vaksine må først bestille resept og medbringe vaksinen selv til kontoret.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
– Alle fra fylte 65 år
– Barn og voksne med:
* diabetes type 1 og 2
* kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
* kronisk nevrologisk sykdom eller skade
* nedsatt immunforsvar
* svært alvorlig fedme (KMI over 40)
* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
– Helsepersonell som har pasientkontakt.
– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

INFLUENSAVAKSINE HØST 2020:
Alle i risikogrupper anbefales vaksinert: Risikogruppe influensa!
OPPDATERING 28.10.20: Vi er nå TOM for forhåndsleverte vaksiner på legekontoret. De som allerede har fått tidspunkt for vaksinering har vi lagt av vaksiner til. Øvrige risikopasienter som ønsker vaksine kan få vaksinen hentet ut og satt på apotek uten resept! Vi har etterbestilt vaksiner, og vil oppdatere dersom vi får inn flere(usikkert om og evt når).