Vaksiner

INFLUENSAVAKSINE
Legekontoret arrangerer vaksinasjon mot sesonginfluensa (se nederst). De som ikke er i risikogruppe og ønsker vaksinen kan få dette på apotek, evt etter e-resept hos legen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
– Alle fra fylte 65 år
– Barn og voksne med:
* diabetes type 1 og 2
* kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
* kronisk nevrologisk sykdom eller skade
* nedsatt immunforsvar
* svært alvorlig fedme (KMI over 40)
* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
– Helsepersonell som har pasientkontakt.
– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

INFLUENSAVAKSINE sesongen 2023/24

Hommelvik legekontor tilbyr drop-in influensavaksinering til pasienter i risikogruppe på følgende tidspunkt:
Tirsdag 31.10 kl. 16-17: Etternavn A-E. Kl. 17-18: Etternavn F-I.
Onsdag 01.11 kl. 16-17: Etternavn J-N. Kl. 17-18: Etternavn O-R.
Torsdag 02.11 kl. 16-17: Etternavn S-V. Kl. 17-18: W-Å.
Pasienter som ikke kan respektive kvelder kan avtale tid telefonisk. Pris kr. 300.