Vaksiner

INFLUENSAVAKSINE
Legekontoret arrangerer vaksinasjon mot sesonginfluensa (se nederst). De som ikke er i risikogruppe og ønsker vaksinen kan få dette på apotek, evt etter e-resept hos legen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
– Alle fra fylte 65 år
– Barn og voksne med:
* diabetes type 1 og 2
* kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
* kronisk nevrologisk sykdom eller skade
* nedsatt immunforsvar
* svært alvorlig fedme (KMI over 40)
* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
– Helsepersonell som har pasientkontakt.
– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

INFLUENSAVAKSINE sesongen 2022/23:

Mandag 24.10, oppmøte for pasienter med etternavn A-E kl. 16 00-17 00. F-I kl. 17 00-18 00.
Tirsdag 25.10, oppmøte for pasienter med etternavn  J-N kl. 16-17. O-R kl. 17-18.
Onsdag 26.10, oppmøte for pasienter med etternavn S-V kl. 16-17. W-Å kl. 17-18.
Pris kr 300,-.