ePortal

PASIENTENS SELVBETJENINGSMULIGHETER I EPORTAL

Bestille og avbestille legetime
Kostnadsfritt. Ulike valgmuligheter, se her.

Fornye resepter på faste medisiner
Kostnadsfritt. Bør ikke brukes ved hastehenvendelser, svar kan ta inntil 3 virkedager.

Lese beskjeder fra legen
Kostnadsfritt. Kan for eksempel være svar og videre råd på blodprøver, røntgen etc.

Skrive til legen/ eKonsultasjon (for medisinske henvendelser!)
Betalingstjeneste. Bør ikke brukes ved hastehenvendelser, svar kan ta inntil 5 virkedager (Sommertid må man forvente noe lenger svartid).
NB! Koster 160,- + evt spesialisttakst 52,- + fakturagebyr!

Kontakt ekspedisjonen (for ikke-medisinske henvendelser)
Kostnadsfritt. Gjelder andre henvendelser til resepsjonen enn bestilling av legetime.
Alle henvendelser som krever medisinske vurderinger som blir sendt her, sendes videre til lege og kommer innunder eKonsultasjon (betalingstjeneste).

FØRSTE GANGEN DU BESØKER EPORTALEN MÅ DU OPPRETTES SOM BRUKER:

– Det er kun pasienter som er registrert på våre legelister med personnummer som kan bestille time her.
– Om du ikke bruker BankID for å identifisere deg må du må ha registret riktig mobiltelefonnummer hos oss på forhånd for å kunne opprette deg som bruker med engangspassord på mobil.
– Klikk på knappen «Logg på ePortal her» som vises til venstre. Tjenesten åpner seg i et nytt vindu/fane. Klikk på linken «ny bruker» om du skal registrere deg.
– For hjelp, se www.cgmeportal.no/