ePortal

PASIENTENS SELVBETJENINGSMULIGHETER I EPORTAL

Bestille og avbestille legetime
Kostnadsfritt. Ulike valgmuligheter, se her.

Fornye resepter på faste medisiner
Kostnadsfritt. Bør ikke brukes ved hastehenvendelser, svar kan ta inntil 3 virkedager.

Lese beskjeder fra legen
Kostnadsfritt. Kan for eksempel være svar og videre råd på blodprøver, røntgen etc.

Skrive til legen/ eKonsultasjon
Betalingstjeneste. Bør ikke brukes ved hastehenvendelser, svar kan ta inntil 5 virkedager (Sommertid må man forvente noe lenger svartid).
NB! Koster 152,- + evt spesialisttakst 49,- + fakturagebyr!

Kontakt ekspedisjonen
Kostnadsfritt. Gjelder andre henvendelser enn bestilling av legetime.

FØRSTE GANGEN DU BESØKER EPORTALEN MÅ DU OPPRETTES SOM BRUKER:

– Det er kun pasienter som er registrert på våre legelister med personnummer som kan bestille time her.
– Om du ikke bruker BankID for å identifisere deg må du må ha registret riktig mobiltelefonnummer hos oss på forhånd for å kunne opprette deg som bruker med engangspassord på mobil.
– Klikk på knappen «Logg på ePortal her» som vises til venstre. Tjenesten åpner seg i et nytt vindu/fane. Klikk på linken «ny bruker» om du skal registrere deg.
– For hjelp, se www.cgmeportal.no/