Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Rådgivende lege for barn og unge onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin. Pasientdager alle dager.

Hanne Fremstad
Allmennlege. Pasientdager alle dager.

Ragnhild Fagerland
Allmennlege. Har for tiden vikar grunnet spesialiseringsår i sykehus.

VIKARLEGER

Janne Svinndal Lundbom
Heltidsvikar for Ragnhild Fagerland til 30.august 2020.

Tone Hjemås
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

Hanne Berg
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

TURNUSLEGE

Viktor Vasylevskyy
Turnuslege i perioden 1.september 2019 til 29.februar 2020.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Andrea Kleven Maalø
Legesekretær (Vikar)