Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Rådgivende lege for barn og unge onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin. Pasientdager alle dager.

Tone Hjemås
Allmennlege. Sykehjemslege torsdager.

Ragnhild Fagerland
Allmennlege. Har for tiden vikar grunnet svangerskapspermisjon.

TURNUSLEGE

Karoline Dragnes
1.september 2017 – 28.februar 2018.

VIKARLEGER

Hanne Berg
Januar/ februar 2018 noen dager pr uke for Ragnhild Fagerland.

Aslak Johansen
Januar/ februar 2018 noen dager pr uke for Ragnhild Fagerland.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær