Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin.

Hanne Fremstad
Allmennlege.  Har for tiden vikar grunnet spesialiseringsår i sykehus.

Janne Svinndal Lundbom
Allmennlege.

VIKARLEGER

Thea Viktoria Lid
Heltidsvikar for Hanne Fremstad til 28.februar 2021
.

Hanne Berg
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Andrea Kleven Maalø
Legesekretær (Vikar)