Ansatte

LEGER

Janne Svinndal Lundbom (Har vikar 130324-130325)
Allmennlege. Kontorleder.

Ulf Asting Solberg 
Spesialist i Allmennmedisin.
Sykehjemslege tirsdager og torsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Helsestasjonslege onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin.

Hanne Fremstad
Spesialist i allmennmedisin.

Trygve Sølberg Ellingsen
Allmennlege. Helsestasjonslege onsdager.

VIKARLEGER/ TURNUSLEGER

Marte Rasmussen Skogstad
Vikarlege for alle

Eli Kristine Moi
Vikarlege for Dr Lundbom i perioden 130324-130325.

Gia Tran
Turnuslege/LIS1 fra 010324-310724.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Nina Nordbach
Legesekretær

Lisa Kristiansen
Sykepleier (Vikar)