Ansatte

LEGER

Janne Svinndal Lundbom
Allmennlege. Kontorleder.

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin.
Sykehjemslege tirsdager og torsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Helsestasjonslege onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin.

Hanne Fremstad
Spesialist i allmennmedisin.

Trygve Sølberg Ellingsen
Allmennlege. Helsestasjonslege onsdager.

VIKARLEGER/ TURNUSLEGER

Hanne Berg
Deltidsvikar for Albrigtsen/Sem

Marte Rasmussen Skogstad
Turnuslege/LIS1 i perioden 010922-280223.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Nina Nordbach
Legesekretær

Andrea Kleven Maalø
Legesekretær (Vikar)