Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Rådgivende lege for barn og unge onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin. Pasientdager alle dager.

Hanne Fremstad
Allmennlege. Pasientdager alle dager.

Ragnhild Fagerland
Allmennlege. Har for tiden vikar grunnet svangerskapspermisjon.

VIKARLEGER

Janne Svinndal Lundbom
Heltidsvikar for Ragnhild Fagerland under svangerskapspermisjon.

Tone Hjemås
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

Hanne Berg
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær