Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. For tiden 50% fastlege (vikar, se under). Pasientdager mandag/onsdag oddetallsuker og mandag/fredag partallsuker.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Rådgivende lege for barn og unge onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin. Pasientdager alle dager.

Tone Hjemås
Allmennlege. Svangerskapspermisjon. Tilbake 16.06.17. (vikar, se under).

Ragnhild Fagerland
Allmennlege. Pasientdager alle dager.

VIKARLEGER

Elisabeth Volden Kvisvik
50% vikar for Ulf Asting Solberg. 20% vikar for Tone Hjemås (mandager). Sykehjemslege tirsdager.

Hanne Fremstad
80% vikar for Tone Hjemås i svangerskapspermisjonen. Sykehjemslege torsdager.

TURNUSLEGE

Anne Kari Johnsen
1.mars 2017 – 31.august 2017.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær