Ansatte

LEGER

Janne Svinndal Lundbom
Allmennlege. Kontorleder.

Ulf Asting Solberg (Har vikar 130323-280224)
Spesialist i Allmennmedisin.
Sykehjemslege tirsdager og torsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin. Helsestasjonslege onsdager.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin.

Hanne Fremstad
Spesialist i allmennmedisin.

Trygve Sølberg Ellingsen
Allmennlege. Helsestasjonslege onsdager.

VIKARLEGER/ TURNUSLEGER

Eli Kristine Moi
Vikarlege for Dr Solberg i perioden 130323-280224.

Ole Johan Evjenth Sørhaug
Turnuslege/LIS1 fra 010623

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Nina Nordbach
Legesekretær

Andrea Kleven Maalø
Legesekretær (Vikar)

Stine Gangåssæter
Legesekretær (Vikar)

Lisa Kristiansen
Sykepleier (Vikar)