Ansatte

LEGER

Ulf Asting Solberg
Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager.

Vera Albrigtsen
Spesialist i Allmennmedisin.

Ole-Kristian Sem
Spesialist i Allmennmedisin.

Hanne Fremstad
Allmennlege. Pasientdager alle dager. Har for tiden vikar grunnet spesialiseringsår i sykehus.

Ragnhild Fagerland
Allmennlege. Har for tiden vikar.

VIKARLEGER

Janne Svinndal Lundbom
Heltidsvikar for Ragnhild Fagerland til 30.august 2020.

Thea Viktoria Lid
Heltidsvikar for Hanne Fremstad til 28.februar 2021
.

Hanne Berg
Deltidsvikar for Solberg/Sem/Albrigtsen
.

MEDARBEIDERE

Wenche Johnsen
Sykepleier

Marianne Nordfjell Håven
Sykepleier

Perly Valø
Legesekretær

Linda Buljo
Legesekretær

Andrea Kleven Maalø
Legesekretær (Vikar)