Velkommen til Hommelvik Legekontor


TIMEBESTILLING VIA SELVBETJENING

Trykk “Logg på ePortal”. Du kan her velge mellom:
1) VANLIG KONSULTASJON
Aktiveres på hjemmeside lenge i forveien. Varighet 15-20 minutter.
Anbefales dobbeltime ved psykiatri/samtale, 1.gangs svangerskapskontroll, kirurgi.
2) HASTETIME (time-samme-dag)
Aktiveres på hjemmeside dagen før kl 16.00. Varighet 10-15 minutter. Én problemstilling.

TIMEBESTILLING VIA TELEFON

I vår telefontid når du oss på 73 97 21 00. Ved behov for legehjelp utenom telefontid benytt legevaktsnummer 116 117. Ved akutthjelp ring 113!

NB! Fredager vil 1 lege ha hovedansvar for all øyeblikkelig hjelp/time samme dag. Da kan det hende du ikke finner så mye ledige timer på nett til din fastlege, og man må basere seg mer på å ha timebestilling via TELEFONBESTILLING.