Ferie & fravær

Sommerferie 2017

Legene har ferieavvikling følgende uker:
Solberg: uke 26, 30, 31, 32.
Albrigtsen: uke 24, 25, 29, 30, 31.
Sem: uke 28, 29, 30, 31.
Fagerland: uke 18, 19, 29, 30, 31.
Hjemås: uke 31, 32.
Vikar Kvisvik: uke 25, 28, 29, 30.
Vikar Fremstad: uke 26, 27, 28, 29.
Turnus Johnsen: uke 27.

Bestilling av legetimer elektronisk disse ukene skaper utfordringer. Det oppfordres til å forsøke unngå “faste kontroller” i ferietidene. Alle legers timebøker blir tilgjengelig i ePortal, og kun dersom din lege har ferie den aktuelle uke tillates det bestilling av hastetime til annen lege.