Offshoreattest

Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger.

Ole Kristian Sem er godkjente petroleumslege hos oss –> VI  TILBYR FOR TIDEN IKKE DENNE TJENESTEN!

Husk å bestill legetime til  attest i god tid før utreise.

Dersom helsekrav ikke er innfridd må du søke dispensasjon hos Fylkesmannen i  Rogaland og utreise må i såfall utsettes til dispensasjon er innvilget. Dette kan gi problemer for deg og resten av mannskapet som skal ut.

Dette må du gjøre før du kommer til time for å kunne få attest samme dag:

1. Ferdig utfyllt egenerklæring

2. Ha med utskrift fra fersk  hørselstest (audiometri). Dette taes hos audiograf, f.eks AudioPlus på Stjørdal.

3.Husk å ta med gyldig legitimasjon: – Pass – Førerkort – Eller annen godkjent legitimasjon

Hvor lang er gyldigheten av klareringen? Generelt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid.

Mer om helsekrav