Attester

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget. 

Førerkortattest
700,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 300,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær
Ukomplisert sykdom inntil 3 dager med telefonkonsultasjon 150,-
Vanlig konsultasjonstakst dersom legetime (alltid om >4 dager) 152,-/201,-
Offshoreattest  VI  TILBYR FOR TIDEN IKKE DENNE TJENESTEN! 2000,-
 Følg linken til viktig informasjon i forkant.
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min  150,-
Tidsbruk over 15 min 300,-
Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, Falskjermhopping, Antidoping etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.