Legevakt

legevakt

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for alle innbyggere ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din er tilgjengelig.

DAGLEGEVAKT MALVIK KOMMUNE
Hommelvik legekontor ivaretar organisert daglegevakt i tidsrommet kl 08.00 til kl. 15.30 på hverdager for hele Malvik kommune. Telefon 116117.

LEGEVAKTA TRONDHEIM
Etter klokken 15.30 hverdager og hele døgnet helg og høytid betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal. Adresse: Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim (Akuttsenteret St.Olavs Hospital). Tlf 116117.

NÅR SKAL DU RINGE 113?
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.
Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
– Nye lammelser i ansikt eller arm
– Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
– Plutselig og uforklarlig ustøhet
– Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
– Brystsmerter i mer enn fem minutter
– Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
– Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

FASTLEGEOPPGAVER
I legekontorets åpningstid tar vi forøvrig imot alle våre pasienter med behov for legetime samme dag. Alle fastleger, uavhengig av den kommunalt organiserte daglegevakta, skal ha innrettet sin praksis slik at innbyggere som står på fastlegens liste (Listeinnbygger) og som må ha rask hjelp, kan mottas på legekontoret og vurderes i åpningstiden.

PERSONER SOM IKKE HAR FASTLEGE I KOMMUNEN
Personer som oppholder seg i kommunen, men ikke har fastlege i kommunen, kan kontakte daglegevakta ved Hommelvik legekontor i ordinær arbeidstid ved behov for nødvendig helsehjelp. Om hjelpen kan vente, bør de kontakte egen fastlege for konsultasjon.