Mistanke om Coronavirus?

I forbindelse med det pågående utbruddet av Coronavirus viser vi til folkehelseinstituttets hjemmeside for oppdatert informasjon:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise. Det anbefales telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse. Undersøkelse av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt anbefales ikke.

Ring 116 117