Mistanke om Coronavirus?

CORONAVIRUS

Grunnet utbrudd av nytt ukontrollertbart virus er det erklært pandemi med nasjonal unntakstilstand. Informasjonen endres fortløpende, og vi anbefaler å følge med på fhi.no og helsenorge.no.

Vi har mange som henvender seg til oss nå med spørsmål om koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest er:

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?
Vi ønsker at INGEN uten akutt sykdom møter på legekontoret nå uten avtale. Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Med akutt sykdom tenker vi på for eksempel mistanke om hjerteinfarkt, hjerneslag, akutte magesmerter etc. Folk som har spørsmål om korona finner informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?
Hvis du er syk, hold deg hjemme. INGEN med luftveisplager skal møte på legekontoret uten avtale på telefon i forkant. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller E-konsultasjon. Via vår resepsjon kan det også avtales videokonsultasjon med fastlegen. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt – 116117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

Dersom man etter legevurdering via video/telefon finner at du bør ha en klinisk undersøkelse vedørerende covid-19 vil du bli henvist til en egen legevakt kalt Luftveispoliklinikken (Trondheim).

HVEM SKAL TESTES FOR CORONA?

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er :

1. Pasient med behov for innleggelse
2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (også ved mildere akutte luftveissymptomer over 2 døgn)
4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon)
5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
7. Andre med mistenkt covid-19.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

MALVIK KORONATEAM
Alle i Malvik som oppfyller testkriteriene kan nå ta kontakt direkte med koronateamet for testing.

Telefonnummeret er 73972099.

Åpningstider: Vakt-telefonen er åpen hver dag ‪kl. 09.00-16.00‬ på ukedager, ‪kl. 10.00-14.00‬ på helg og helligdager.

Det testes alle ukedager og lørdager, på dagtid, kun etter avtale. Testlokalet er i gamle barneskolen i Hommelvik (Reidar Jensens gate 9).

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET
Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du skal ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til elektronisk konsultasjon med din lege.

Syke barn eller risiko for smitte gir ikke rett til sykepenger. For permitteringsregler, se nav.no. Dersom du er pålagt å være hjemme med barn under 12 år grunnet stenging av skole/barnehage, har du krav på omsorgslønn (syke-barn-dager).

JEG ØNSKER RESEPT PÅ VAKSINE LUNGEBETENNELSE (Pneumovax)
Denne vaksinen anbefales vanligvis til risikogrupper og alle over 65 år etter retningslinjer. FHI anbefalte denne 2 uker tilbake og lagrene tømtes raskt. Det er derfor nødvendig i en overgangspreiode å prioritere hvem som får denne. Følgende personer kan nå få eResept på denne; Hivinfeksjon / aids , Stamcelletransplantasjon, Anatomisk eller funksjonell miltmangel, Cerebrospinalvæskelekkasje, B-cellesvikt, Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose), Organtransplantasjon