Mistanke om Coronavirus?

CORONAVIRUS

Grunnet utbrudd av nytt ukontrollertbart virus er det erklært pandemi med nasjonal unntakstilstand. Informasjonen endres fortløpende, og vi anbefaler å følge med på fhi.no og helsenorge.no.

Vi har mange som henvender seg til oss nå med spørsmål om koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest er:

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?
Vi ønsker at INGEN uten akutt sykdom møter på legekontoret nå uten avtale. Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Med akutt sykdom tenker vi på for eksempel mistanke om hjerteinfarkt, hjerneslag, akutte magesmerter etc. Folk som har spørsmål om korona finner informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?
Hvis du er syk, hold deg hjemme. INGEN med luftveisplager skal møte på legekontoret uten avtale på telefon i forkant. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller E-konsultasjon. Via vår resepsjon kan det også avtales videokonsultasjon med fastlegen. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt – 116117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113

DET HAR KOMMET NYE KRITERIER FOR TESTING
De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre du har behov for helsehjelp. Det påpekes at en test for koronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man skal opprettholde karantenen. Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Vi har stor forståelse for at man føler usikkerhet og har ønske om å vite om sine luftveissymptomer er corona, forkjølelse eller influensa. Det er imidlertid statlig bestemt hvilke kriterier som gjelder for testing av prioriteringshensyn.

De som evt skal testes i Malvik skal gjøre dette på kommunalt testlab, IKKE på ditt eget legekontor. Tidspunkt for evt testing MÅ avtales via fastlegekontoret.

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET
Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du skal ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til elektronisk konsultasjon med din lege.

Syke barn eller risiko for smitte gir ikke rett til sykepenger. For permitteringsregler, se nav.no. Dersom du er pålagt å være hjemme med barn under 12 år grunnet stenging av skole/barnehage, har du krav på omsorgslønn (syke-barn-dager).

JEG ØNSKER RESEPT PÅ VAKSINE LUNGEBETENNELSE (Pneumovax)
Denne vaksinen anbefales vanligvis til risikogrupper og alle over 65 år etter retningslinjer. FHI anbefalte denne 2 uker tilbake og lagrene tømtes raskt. Det er derfor nødvendig i en overgangspreiode å prioritere hvem som får denne. Følgende personer kan nå få eResept på denne; Hivinfeksjon / aids , Stamcelletransplantasjon, Anatomisk eller funksjonell miltmangel, Cerebrospinalvæskelekkasje, B-cellesvikt, Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose), Organtransplantasjon