Mistanke om Coronavirus?

CORONAVIRUS

Grunnet utbrudd av nytt ukontrollertbart virus er det erklært pandemi med nasjonal unntakstilstand. Informasjonen endres fortløpende, og vi anbefaler å følge med på fhi.no og helsenorge.no.

Vi har mange som henvender seg til oss nå med spørsmål om koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest er:

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?
Vi ønsker at INGEN uten akutt sykdom møter på legekontoret nå uten avtale. Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Med akutt sykdom tenker vi på for eksempel mistanke om hjerteinfarkt, hjerneslag, akutte magesmerter etc. Folk som har spørsmål om korona finner informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

SYMPTOMER PÅ CORONA?
Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

  • Symptomer fra øvre luftveier: feber, sår hals og hoste
  • Noen får pustevansker og lungebetennelse

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?
Hvis du er syk, hold deg hjemme. INGEN med luftveisplager skal møte på legekontoret uten avtale på telefon i forkant. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller E-konsultasjon. Via vår resepsjon kan det også avtales videokonsultasjon med fastlegen. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt – 116117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

Dersom man etter legevurdering via video/telefon finner at du bør ha en klinisk undersøkelse vedørerende covid-19 vil du bli meldt hurtigtest samme dag. Ved negativ test kan du tas inn til time på legekontor med bruk av smittevernutstyr.

HVEM SKAL TESTES FOR CORONA?
HVOR LENGE SKAL MAN ISOLERES OM MAN ER POSITIV?
HVEM SKAL I KARANTENE?
HVA SKILLER DE ULIKE TYPER NÆRKONTAKTER?

Siden FHI stadig endrer disse definisjonene må man selv følge linken for å følge med:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Folkehelseinstituttet anbefaler kort fortalt at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg.

Ta Helsenorges Koronasjekk for å finne ut om du bør testes. Korona-testing er gratis.

MALVIK KORONATEAM

Informasjon fra Malvik kommune om hvordan man får testet seg, hvordan vaksineringen foregår og koronatelefonen finner du via denne linken:

https://www.malvik.kommune.no/koronarelatert-informasjon.6411932-524859.html

Merk deg at testingen IKKE foregår ved legekontoret. Testlokalet er i gamle barneskolen i Hommelvik (Reidar Jensens gate 9).

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET
Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du skal ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til elektronisk konsultasjon med din lege.

Syke barn eller risiko for smitte gir ikke rett til sykepenger. For permitteringsregler, se nav.no. Dersom du er pålagt å være hjemme med barn under 12 år grunnet stenging av skole/barnehage, har du krav på omsorgslønn (syke-barn-dager).

JEG ØNSKER RESEPT PÅ VAKSINE LUNGEBETENNELSE (Pneumovax)
Denne vaksinen anbefales vanligvis til risikogrupper og alle over 65 år etter retningslinjer. FHI anbefalte denne 2 uker tilbake og lagrene tømtes raskt. Det er derfor nødvendig i en overgangspreiode å prioritere hvem som får denne. Følgende personer kan nå få eResept på denne; Hivinfeksjon / aids , Stamcelletransplantasjon, Anatomisk eller funksjonell miltmangel, Cerebrospinalvæskelekkasje, B-cellesvikt, Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose), Organtransplantasjon